Tư vấn ISO 27001

Tin tức cập nhật mỗi ngày !

15.03/2014 Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)

Xem chi tiết...


16.11/2013 Đào tạo theo chuẩn IRCA

Xem chi tiết...


07.10/2013 Đánh giá viên ISMS Việt Nam đầu tiên được IRCA công nhận

Xem chi tiết...


03.05/2013 Dự án ISO 27001 World Bank tài trợ

Xem chi tiết...


14.03/2013 ISO 27001 tại Indonesia

Xem chi tiết...


15.01/2013 Đào tạo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


02.11/2012 Hội thảo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


ISO 20000-ITSMS

 • Dịch vụ về ISO 20000 của Vinastar
  • Tư vấn
  • Đào tạo
  • Đánh giá hiện trạng

 • Tại sao ISO 20000/ITIL-ITSMS ?

  ISO 20000 được áp dụng để quản lý chất lượng của các loại hình dịch vụ khác nhau nhưng được áp dụng chủ yếu cho các dịch vụ IT như: email, web, helpdesk,…. ISO 20000 có thể áp dụng cho phòng IT với các dịch vụ IT phục vụ cho nội bộ của tổ chức hoặc các dịch vụ IT được cung cấp cho khách hàng bên ngoài như các dịch vụ kinh doanh.

  ISO 20000 giúp tổ chức quản lý và đo lường các dịch vụ IT, xây dựng trung tâm IT thành trung tâm lợi nhuận thay cho trung tâm chi phí. Mỗi dịch vụ IT đều được áp dụng các qui trình theo tiêu chuẩn yêu cầu để đảm bảo chất lượng của dịch vụ cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý.

  ITIL có thể được xem là các hướng dẫn thực hành (best practice) dùng để triển khai ISO 20000 hoặc có thể áp dụng độc lập cho việc triển khai quản lý đối với hoạt động IT

 • Cách thực hiện ISO 20000/ITIL-ITSMS ?

  Bước thực hiện quan trọng nhất là dựa vào yêu cầu của từng dịch vụ (SLA- Service level agreement) để xác định chính sách, qui trình, hướng dẫn, biện pháp quản lý…

  Chi tiết triển khai xin xem phương pháp của Vinastar

 • Nội dung ISO 20000/ITIL
  • ISO 20000 được chia thành hai phần:
   - Phần I hệ thống quản lý: được trình bày trong mục 4 của tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu bắt buộc mà hệ thống quản lý dịch vụ phải đáp ứng.
  • - Phần II mục 5 đến mục 9 đưa ra các yêu cầu mà mỗi dịch vụ phải thực hiện như sau:

   + Lập kế hoạch cho dịch vụ mới/ thay đổi dịch vụ
   + Thiết kế và phát triển cho dịch vụ mới/ thay đổi dịch vụ
   + Quản lý sự cố
   + Quản lý cấu hình
   + Quản lý thay đổi
   + ....