Tư vấn 22301

Tin tức cập nhật mỗi ngày !

15.03/2014 Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)

Xem chi tiết...


16.11/2013 Đào tạo theo chuẩn IRCA

Xem chi tiết...


07.10/2013 Đánh giá viên ISMS Việt Nam đầu tiên được IRCA công nhận

Xem chi tiết...


03.05/2013 Dự án ISO 27001 World Bank tài trợ

Xem chi tiết...


14.03/2013 ISO 27001 tại Indonesia

Xem chi tiết...


15.01/2013 Đào tạo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


02.11/2012 Hội thảo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


ISO 22301/ BS25999-BCM

 • Dịch vụ về ISO 22301/ BS25999-BCM của Vinastar
  • Tư vấn
  • Đào tạo
  • Đánh giá hiện trạng

 • Tại sao ISO 22301/ BS25999-BCM ?

  Các ứng phó khi có sự cố xảy ra để đảm bảo tổ chức không bị gián đoạn hoạt động luôn là vấn đề quan tâm của tất cả doanh nghiệp. ISO 22301/ BS 25999 cung cấp một cách tiếp cận bài bản, chuẩn mực để các tổ chức có thể xây dựng các kế hoạch hoạt động liên tục (BCP-Business continuity plan), các hoạt động về phân tích tác động, phân tích rủi ro và các hoạt động quản lý nhằm giúp tổ chức đối phó với các sự cố bất kỳ một cách hiệu quả nhất, đảm bảo sự tồn tại của tổ chức.

 • Cách thực hiện ISO 22301/BS 25999-BCM ?

  Bước thực hiện quan trọng nhất là phân tích tác động (BIA-Business Impact Analysis) nhằm xác định phạm vi và các yêu cầu cần đáp ứng để có các biện pháp quản lý phù hợp…

  Chi tiết triển khai xin xem phương pháp của Vinastar

 • Nội dung ISO 22301/BS 25999-BCM
  • ISO 22301 được chia thành hai phần:
   - Phần I hệ thống quản lý: được trình bày trong mục 4 của tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu bắt buộc mà hệ thống quản lý phải đáp ứng.
  • - Phần II mục 5 đến mục 9 đưa ra các nội dung triển khai như sau:

   + Lập kế hoạch
   + Hỗ trợ
   + Vận hành
   + Cải tiến
   + ....