banner

Tin tức cập nhật mỗi ngày !

15.03/2014 Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)

Xem chi tiết...


16.11/2013 Đào tạo theo chuẩn IRCA

Xem chi tiết...


07.10/2013 Đánh giá viên ISMS Việt Nam đầu tiên được IRCA công nhận

Xem chi tiết...


03.05/2013 Dự án ISO 27001 World Bank tài trợ

Xem chi tiết...


14.03/2013 ISO 27001 tại Indonesia

Xem chi tiết...


15.01/2013 Đào tạo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


02.11/2012 Hội thảo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


Đào tạo

Vinastar thực hiện các khóa đào tạo về các tiêu chuẩn liên quan đến IT như sau:

Danh sách các khóa học

Giảng viên là các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài hiểu biết sâu, rộng về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm áp dụng thực tế.

Giảng viên là những người làm công việc tư vấn, đánh giá các tiêu chuẩn đào tạo, do đó những kiến thức đào tạo là những kinh nghiệm thực tế đã được trải nghiệm đảm bảo học viên áp dụng hiệu quả sau khóa học.