banner

Tin tức cập nhật mỗi ngày !

15.03/2014 Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)

Xem chi tiết...


16.11/2013 Đào tạo theo chuẩn IRCA

Xem chi tiết...


07.10/2013 Đánh giá viên ISMS Việt Nam đầu tiên được IRCA công nhận

Xem chi tiết...


03.05/2013 Dự án ISO 27001 World Bank tài trợ

Xem chi tiết...


14.03/2013 ISO 27001 tại Indonesia

Xem chi tiết...


15.01/2013 Đào tạo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


02.11/2012 Hội thảo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


Vinastar - Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu về thương hiệu, danh tiếng, mối quan hệ và thị phần đối với dịch vụ của chúng tôi.
Mục tiêu của chúng tôi
- Xây dựng hình ảnh công ty bao gồm những nhân viên chất lượng, dịch vụ chất lượng và sự chuyên nghiệp.
- Tạo nên một thương hiệu thu hút những người giỏi và khách hàng.
- Thiết lập quan hệ với tất cả các bên liên quan của chúng tôi bao gồm: khách hàng, các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, các trường đại học, phương tiện truyền thông, cộng đồng của chúng tôi và nhân viên của chúng tôi.
- Xây dựng thị phần hàng đầu trong phân khúc thị trường của chúng tôi.
Chúng tôi thực hiện bằng việc triển khai thông qua ba nguyên tố chiến lược bao gồm : nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự tăng trưởng.
Giá trị
Giá trị của chúng tôi :
- Những người tận tâm và có tinh thần đồng đội
- Những người được đào tạo phù hợp, trải nghiệm và luôn cải tiến.
- Những người luôn hướng đến khách hàng và mong muốn tạo dựng các mối quan hệ bền vững.