banner

Đăng ký để nhận thông tin mới !

* Email :

Tên :

Công ty :

* thông tin bắt buộcDanh sách tin tức

15.03/2014 Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)

Xem chi tiết...


16.11/2013 Đào tạo theo chuẩn IRCA

Xem chi tiết...


07.10/2013 Đánh giá viên ISMS Việt Nam đầu tiên được IRCA công nhận

Xem chi tiết...


03.05/2013 Dự án ISO 27001 World Bank tài trợ

Xem chi tiết...


14.03/2013 ISO 27001 tại Indonesia

Xem chi tiết...


15.01/2013 Đào tạo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


02.11/2012 Hội thảo ISO 27001:2005

Xem chi tiết...


Đào tạo triển khai ISO/ IEC 27001:2013 (Phiên bản mới)  (15/03/2014)

Khóa học chuyên sâu kéo dài năm ngày này cho phép người tham dự  phát triển chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện và quản lý một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2013. Học viên cũng đạt được một sự hiểu biết thấu đáo về thực hành tốt nhất được sử dụng để thực hiện kiểm soát an toàn thông tin từ tất cả các mục tiêu và biện pháp kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 27002. Đào tạo này cũng hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn ISO 27003 (Hướng dẫn việc thực hiện một hệ thống ISMS), ISO 27004 (Đo bảo mật thông tin) và ISO 27.005 (Quản lý rủi ro trong bảo mật thông tin. Khóa học cũng cung cấp sự so sánh giữa ISO 27001 phiên bản 2005 và phiên bản 2013.

Mục tiêu đào tạo

·  Hiểu phương pháp triển khai hệ thống an toàn thông tin (ISMS) theo ISO/ IEC 27001:2013

·  Tăng sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật cần thiết cho việc quản lý hiệu quả của một hệ thống quản lý an toàn thông tin

·  Hiểu mối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm cả quản lý rủi ro, kiểm soát và tuân thủ các yêu cầu của các bên liên quan khác nhau của tổ chức

·  Có được chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện, quản lý và duy trì một hệ thống ISMS theo quy định tại tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2013

·  Có được chuyên môn cần thiết để quản lý một đội ngũ thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2013

· Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức về thực hành tốt nhất trong việc quản lý an toàn thông tin

· Để cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong bối cảnh quản lý an toàn thông tin

Đối tượng tham dự

· Quản lý dự án hoặc tư vấn muốn chuẩn bị và hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)

· Đánh giá viên, những người muốn hiểu đầy đủ về quá trình thực hiện hệ thống quản lý an ninh thông tin

· CxO và quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về quản trị CNTT của doanh nghiệp và quản lý rủi ro

·  Thành viên của một nhóm an toàn thông tin

·  Các cố vấn chuyên gia về công nghệ thông tin

·  Chuyên gia kỹ thuật muốn chuẩn bị cho một chức năng bảo mật thông tin hay cho một chức năng quản lý dự án ISMS

Nội dung chính

·  Giới thiệu hệ thống quản lý và qui trình

·  Các định nghĩa, khái niệm của ISO/ IEC 27001:2013

·  Giới thiệu các tiêu chuẩn liên quan (ISO 27000, ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004, ISO 27005…)

·  Các bước triển khai ISO 27001 theo PDCA…

·  Các thực hành tốt nhất theo ISO 27002

·  Các bài tập thực hành

Thời gian đào tạo: 05 ngày - 07/04- 11/04/2014 (8h30 -17h00)

Địa điểm: Vinastar Consulting, 41 – 43 Mạc Đĩnh Chi Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Học phí: 500 USD/ học viên (Bao gồm tài liệu, chứng nhận, ăn trưa, ăn nhẹ giữa buổi). Ưu đãi 15% cho nhóm học từ 02 học viên trở lên.


Thông tin chi tiết khóa học xin liên hệ:

NQA

Phone: (08) 5445 6931

Ms Tình: 0126 529 2175

Email: cs9@nqa.com.vn - www.nqa.com.vn 

VINASTAR CONSULTING

Ms Linh: 0908 80 40 88

Email: linh@vinastarconsulting.com - www.vinastarconsulting.com

Ghi chú: một số chi tiết khóa đào tạo có thể thay đổi bởi đơn vị tổ chức nếu cần.


 Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá nhằm hỗ trợ các doanh   nghiệp áp dụng hệ thống quản lý dựa trên các tiêu chuẩn như ISO 27001, ISO 20000, BS 25999/ ISO 22301, ITIL, PCI DSS…với các chuyên gia Việt Nam và Quốc tế nhiều kinh nghiệm, Vinastar Consulting mang đến những giải pháp thông minh giúp giải quyết các vấn đề và cải thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp.Nguồn: Vinastar Consulting